Shared futures inicijativa

Zajednička inicijativa UNDP, UNFPA i RYCO.

O inicijativi

Zajednička budućnost (Shared Futures) je dio projekta „Supporting the Western Balkans’ Collective Leadership on Reconciliation“, i to je zajednički projekt Ujedinjenih Nacija i Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO), koji se financira od strane Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih Nacija. Projekat realizira RYCO i tri agencije Ujedinjenih Nacija: UNDP, UNFPA, i UNICEF. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta i stvoranje zamaha za RYCO, osnaživanje mladih ljudi da uzmu učešća u donošenju javnih odluka koje utječu na njihove živote, kao i jačanje sposobnosti mladih ljudi da budu faktor u građenju i održavanju sigurnih i miroljubivih okruženja za njih same i za njihove zajednice.

Partneri/Donori