Shared futures inicijativa

Zajednička inicijativa UNDP, UNFPA i RYCO.

O inicijativi

Zajednička budućnost (Shared Futures) dio je projekta „Supporting the Western Balkans’ Collective Leadership on Reconciliation“, i to je zajednički projekt Ujedinjenih Naroda i Regionalne kancelarije za suradnju mladih (RYCO), koji se financira od strane Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih Naroda. Projekt realizira RYCO i tri agencije Ujedinjenih Naroda: UNDP, UNFPA, i UNICEF. Cilj projekta je izgraditi kapacitete i stvoriti zamah za RYCO, osnažiti mlade ljude u sudjelovanju u donošenju javnih odluka koje utječu na njihove živote, kao i osnaživanje sposobnosti mladih ljudi biti čimbenik u građenju i održavanju sigurnih i miroljubivih okruženja za njih same i za njihove zajednice.

Partneri/donatori