# SHARED
FUTURES

Перцепции на младите за мирот на Западниот Балкан.

Mладите се главни актери на мирот

Mладите луѓе ширум Западниот Балкан имаат заеднички надежи и соништа. Оваа заедничка визија е моќен, но во голема мера неискористен ресурс за граѓаните за мир и социјална кохезија во регионот и потребно е да ѝ се обезбеди вниманието кое го заслужува во политичките дебати и младинските програми за мир.

Регионална студија: Заедничка иднина

Студијата „Заедничка иднина: Перцепции на младите за мир на Западниот Балкан“ (Shared Futures: Youth Perceptions on Peace in the Western Balkans) спроведена е од страна на UNDP во соработка со UNFPA и RYCO, преку партиципативен истражувачки процес кој ги вклучува младите, и покрива гласови на преку 4.500 млади жени и мажи во Албанија, Босна и Херцеговина, на Косово*, у Црна Гора, Северна Македонија и Србија.

Преземи ја студијата

Гласови на младите

Излеговме на улиците и ги прашавме младите луѓе што мислат за нивните општества, за регионалните односи и за нивните врсници ширум Западниот Балкан. Еве што имаат да кажат.

19.5%

Учество:

Просечно 19,5% млади учествуваат во граѓанскиот активизам, но преку 65% се заинтересирани да бидат поактивни

42%

Регионални односи:

42% млади очекувале подобрување на регионалните односи. Само 8% очекувале дека ќе се влошат, додека остатокот не очекувал промени

61-91%

Соработка на младите:

61-91% млади се согласуваат дека младинските размени можат да имаат позитивно влијание на регионалните односи

49-75%

Наративи што создаваат раскол:

49-75% млади жени и мажи се загрижени поради лажните вести и теории на завери

52%

Mиграции кон странство:

Просечно 52% млади велат дека за 10 години се гледаат како живеат во странство

#SHAREDFUTURES

Перцепции на младите за мирот на Западниот Балкан.

*

За ОН, сите референци за Косово се сфаќаат во контекст на Резолуцијата на Советот за безбедност 1244 (1999).

За RYCO, ова именување не ги доведува во прашање ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност и мислењето на ICJ за косовската Декларација за независност.