Shared futures иницијатива

Заедничка иницијатива на УНДП, УНФПА и РИКО.

За иницијативата

Заедничката иднина (Shared Futures) е дел од проектот „Supporting the Western Balkans’ Collective Leadership on Reconciliation“, и тоа е заеднички проект на Обединетите Нации и Регионалната канцеларија за соработка со млади (RYCO), кој се финансира од страна на Фондот за градење на мир на Обединетите Нации. Проектот го реализираат RYCO и три агенции на Обединетите Нации: UNDP, UNFPA, и UNICEF. Целта на проектот е да изгради капацитети и да создаде импулс за RYCO, да ги зајакне младите луѓе да учествуваат во донесување на јавни одлуки кои влијаат на нивните животи, како и да ја зајакне способноста на младите луѓе да бидат фактор во градење и одржување на побезбедно и мирољубиво опкружување за нив и за нивните заедници.

Партнери/донатори