Политика за приватност

Ставовите изнесени во оваа публикација не ги претставуваат нужно ставовите на Обединетите нации, вклучително УНДП или државите-членки на Обединетите нации.


УНДП е водечка организација на Обединетите нации која се бори за ставање крај на неправдата на сиромаштијата, нееднаквоста и климатските промени. Работејќи со нашата широка мрежа од експерти и партнери во 170 земји и територии, им помагаме на државите да градат интегрирани, трајни решенија за луѓето и планетата. Дознајте повеќе на undp.org или следете нѐ на @UNDP.

Авторско право ©UNDP 2021. Сите права се задржани. One United Nations Plaza, NEW YORK, NY10017, USA