Politika e privatësisë

Pikëpamjet e shprehura në këtë botim nuk përbëjnë domosdo ato të Kombeve të Bashkuara, përfshirë UNDP ose Shtetet Anëtare të Kombeve të Bashkuara.


UNDP është organizata kryesore e Kombeve të Bashkuara në luftën kundër padrejtësisë, varfërisë, pabarazisë dhe ndryshimeve klimatike Duke punuar me rrjetin tonë të gjerë të ekspertëve dhe partnerëve në 170 vende dhe territore, ne i ndihmojmë kombet që të ndërtojnë zgjidhje të integruara dhe të qëndrueshme për njerëzit dhe planetin. Mësoni më shumë në undp.org ose ndiqni në @UNDP.

E drejta e autorit ©UNDP 2021 Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. One United Nations Plaza, NEW YORK, NY10017, SHBA