Shared Futures iniciativë

Një iniciativë e përbashkët e UNDP, UNFPA dhe RYCO.

Rreth iniciativës

E Ardhmja e Përbashkët është pjesë e projektit “Mbështetja e lidershipit kolektiv të Ballkanit Perëndimor për pajtimin”, një projekt i përbashkët i Kombeve të Bashkuara dhe Zyrës Rajonale të Bashkëpunimit Rinor (RYCO), i financuar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e Paqes. Projekti zbatohet nga RYCO dhe tri Agjenci të Kombeve të Bashkuara: UNDP, UNFPA dhe UNICEF. Projekti synon të ndërtojë kapacitete dhe vrull për RYCO, të fuqizojë të rinjtë që të kenë një zë në marrjen e vendimeve publike që ndikojnë në jetën e tyre dhe të përforcojë kapacitetin e të rinjve në mënyrë që të qenë një faktor i rëndësishëm në ndërtimin dhe ruajtjen e mjediseve të sigurta dhe paqësore për veten dhe komunitetet e tyre.

Partnerë/Donatorët