Zërat e rinisë

Kemi dalë në rrugë dhe kemi pyetur të rinjtë se çfarë mendojnë për shoqëritë e veta, për marrëdhëniet rajonale dhe për bashkëmoshatarët e vet në tërë Ballkanin Perëndimor. Dëgjoni se çfarë kanë thënë.

Biseda rinore

Punëtori: Jajce

Biseda rinore: Andrijana

Punëtori: Tirana

#SHAREDFUTURES

Perceptimet e të rinjve për paqen në Ballkanin Perëndimor.