# SHARED
FUTURES

Percepcija mladih o miru na zapadnom Balkanu

Mladi su glavni akteri mira

Mladi ljudi širom Zapadnog Balkana imaju zajedničke nade i snove. Ova zajednička vizija je moćan, ali u velikoj meri neiskorišćen resurs za građenje mira i socijalnu koheziju u regionu, i potrebno joj je pružiti pažnju koju zaslužuje u političkim debatama i omladniskim programima o miru.

Regionalna studija: Zajednička budućnost

Studija „Zajednička budućnost: Percepcije mladih o miru na zapadnom Balkanu“ (Shared Futures: Youth Perceptions on Peace in the Western Balkans)je sprovedena od strane UNDP u saradnji sa UNFPA i RYCO, kroz participativni istraživački proces koji uključuje mlade, i pokriva glasove preko 4.500 mladih žena i muškaraca u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Preuzmite studiju

Glasovi mladih

Izašli smo na ulice i pitali mlade ljude što misle o njihovim društvima, o regionalnim odnosima i o njihovim vršnjacima širom Zapadnog Balkana. Evo šta oni imaju da kažu.

19.5%

Učešće:

Prosečno 19,5% mladih učestvuje u građanskom aktivizmu, ali preko 65% je zainteresovano da budu aktivniji

42%

Regionalni odnosi:

42% mladih očekivalo je poboljšanje regionalnih odnosa. Samo 8% je očekivalo da će se pogoršati, dok ostatak nije očekivao promene

61-91%

Saradnja mladih:

61-91% mladih slaže se da omladinske razmene mogu imati pozitivan uticaj na regionalne odnose

49-75%

Narativi koji stvaraju razdor:

49-75% mladih žena i muškaraca zabrinuto je zbog lažnih vesti i teorija zavere

52%

Migracija ka inostranstvu:

Prosečno 52% mladih kaže da za 10 godina vide sebe da živi u inostranstvu

#SHAREDFUTURES

Percepcije mladih o miru na zapadnom Balkanu.

*

Za UN, sve reference na Kosovo se shvataju u kontekstu Rezolucije Saveta bezbednosti 1244 (1999).

Za RYCO, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti i mišljenjem ICJ o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.