Nalazi istraživanja

Percepcije mladih o miru na zapadnom Balkanu.

Ključne poruke

Mladi ljudi su glavni akteri u građenju održivo miroljubivih društava na Zapadnom Balkanu. Oni dele zajedničko kulturno nasleđe i uglavnom jedni druge posmatraju sa poverenjem i znatiželjom, ali ponekad i sa oprezom. Njihove nade i vrednosti širom regiona su usko povezane. Većina je uverena da je njihova generacija pozitivna snaga u njihovom društvu i optimistični su u pogledu rešavanja nekih upornih izazova u regionu.

Mladi su glavni akteri u izgradnji održivih i mirnih društava na zapadnom Balkanu

Pa ipak, neki značajni izazovi opstaju. Poverenje između državnih organa i društva je kritičan aspekt mira i društvene kohezije. Popravljanje prekinutih veza i poverenja između mladih ljudi i donosilaca odluka je suštinski zadatak. Utiranje puta za veći angažman mladih i osećaj kontrole je podjednako važno. Potrebni su mehanizmi za izveštavanje mladih o iskustvima sa diskriminacijom i nasiljem, kao i za institucije i vlasti da se pozabave tim pitanjima.

Sa druge strane, poverenje, odnosi i interakcije među mladim ljudima, kroz društvene podele, takođe su važni aspekti mira i socijalne kohezije. Narativi čiji cilj je da stvore razdor predstavljaju važnu prepreku ovom cilju. Podele i sukobi u regionu su ostavili traga na mlade ljude, ali mladi uglavnom iskazuju otvorenost za prijateljstvo sa članovima različitih grupa. Više mladih ljudi je više optimistično nego što nije kada se misli na mir i poboljšane odnose u regionu. Ipak, treba podsticati više prilika da se mladi ljudi sastaju i grade prijateljstva na svim etničkim, verskim i geografskim linijama, jer su povezane sa širokim spektrom pozitivnih ishoda.

19.5%

Učešće:

Prosečno 19,5% mladih učestvuje u građanskom aktivizmu, ali preko 65% je zainteresovano da budu aktivniji

42%

Regionalni odnosi:

42% mladih očekivalo je poboljšanje regionalnih odnosa. Samo 8% je očekivalo da će se pogoršati, dok ostatak nije očekivao promene

61-91%

Saradnja mladih:

61-91% mladih slaže se da omladinske razmene mogu imati pozitivan uticaj na regionalne odnose

49-75%

Narativi koji stvaraju razdor:

49-75% mladih žena i muškaraca zabrinuto je zbog lažnih vesti i teorija zavere

52%

Migracija ka inostranstvu:

Prosečno 52% mladih kaže da za 10 godina vide sebe da živi u inostranstvu

#SHAREDFUTURES

Percepcije mladih o miru na zapadnom Balkanu.

Preuzmite studiju