Glasovi mladih

Izašli smo na ulice i pitali mlade ljude što misle o njihovim društvima, o regionalnim odnosima i o njihovim vršnjacima širom Zapadnog Balkana. Evo šta oni imaju da kažu.

Razgovori mladih

Radionica: Jajce

Razgovori sa mladima: Andrijana

Radionica: Tirana

#SHAREDFUTURES

Percepcija mladih o miru na Zapadnom Balkanu